مدل های سیستم نوبت دهی

مدل های سیستم نوبت دهی

سیستم های نوبت دهی موجود در بازار بر دونوع با سیم و بی سیم ارائه می گردند،که سیستم هوشمند نوبت دهی سهند در ابتدای امر جزء پیشتازان این عرصه قدم در ارائه سیتم های بیسیم نموده است،چرا که در سیستم های بی سیم علاوه بر اینکه تمامی عیوب سیستم های با سیم رفع گردیده است ،امکانات دیگری را نیز در اختیار مشتری قرار می دهد،از جمله اینکه دیگر نیازی به تغییر در زیر ساخت سیم کشی نیست،در نتیجه نیازی به نیروی ماهر برای این امر هم نمی باشد و هزینه ی نصب حذف می گردد.مورد دیگر امکان نصب امکانات در هر مکان می باشد ،چرا که ظاهر محل به خاطر سیم کشی تغییر نمی کند.

نظرات بازدیدکنندگان