دستگاه نوبت دهی رستوران

دستگاه نوبت دهی رستوران

دستگاه نوبت دهی رستوران از بخش های مختلفی همچون استند نوبت دهی  و نمایشگر ،کیپد و سیستم اعلام گویای شماره تشکیل می گردد که شما می توانید از بین محصولات سهند تنوع بالایی را انتخاب خود داشته باشید.

استند های نوبت دهی سهند از 4 مدل تشکیل شده اند هم چنین فراخوان های سهند نیز با توجه به مکان استفاده از حالت های تک باجه و چند باجه می توان استفاده کرد.

برای مشاهده،مقایسه و خرید می توان از بخش های سیستم چند باجه و فراخوان تک باجه استفاده کرد.

نظرات بازدیدکنندگان