قیمت دستگاه نوبت دهی

قیمت دستگاه نوبت دهی

قیمت سیستم نوبت دهی یا قیمت دستگاه نوبت دهی به عوامل زیادی از جمله تعداد باجه ، تکنولوژی ارتباطی،امکان پخش صدا،نمایشگر مرکزی ،استند نوبتدهی و ... بستگی دارد.شما می توانید با توجه به نیاز خود با مراجعه به بخش سیستم چند باجه و انتخاب موارد مورد نیاز نسبت به یک پیش فاکتور خام اقدام نمایید که تمامی موارد را با توجه به تعداد مورد نیاز می توانید در فروشگاه انتخاب نمایید و یا اینکه با تماس با واحد فروش نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام نمایید.

نظرات بازدیدکنندگان