برای تنظیم و تغییر متن تبلیغات در نمایشگر های 1200 + می توانید از نرم افزار hd  که در بخش خدمات،بخش دانلود نرم افزار می باشد استفاده نمایید.

آموزش این برنامه به صورت تصویری در لینک زیر قرار داده شده است.

مشاهده تصویری کار با برنامه hd