برای تنظیم و تغییر متن تبلیغات در نمایشگر های 1200 + نیاز به نرم افزار hd می باشد،که در لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید.

پسور فایل: www.sahandcs.ir

دانلود hd2018